ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 2019-08-07T12:59:37+00:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΛΑΒΡΕΖΑΚΗ Χριστίνα
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΣΤΑΥΡΟΥ Παναγιώτης
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α’: ΣΑΛΙΓΚΑΡΑΣ Γεώργιος
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Β’: ΚΑΠΟΛΟΣ Νίκος
ΤΑΜΙΑΣ: ΓΚΙΖΑΣ Ιωάννης
ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΧΑΝΤΖΗ Σπυριδούλα
ΜΕΛΟΣ: ΑΛΕΞΙΟΥ Ιωάννης
ΜΕΛΟΣ: ΑΓΑΠΗΤΟΣ Παντελής
ΜΕΛΟΣ: ΚΟΥΤΡΑ Αναστασία